ABB

 • TỦ TRUNG THẾ RMU HÃNG ABB

  TỦ TRUNG THẾ RMU HÃNG ABB

  SafePlus là dạng tủ nhỏ gọn sử dụng trong mạch vòng của mạng điện phân phối trung thế, thiết bị đóng cắt sử dụng cách điện SF6.

  ▪ SafePlus có thể cung cấp 2, 3 hoặc 4 cấu hình tiêu chuẩn với thiết bị phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

  ▪ Các cấu hình tủ tiêu chuẩn: DeF, CCF, CCCF, CCFF, CCC, CCCC, DeV, CCV, CCCV, CCVV.

  ▪ SafePlus  có cấu hình linh hoạt tuỳ theo sự ghép nối các ngăn modul C, F, V, D. GENERAL

  ▪ Chức năng của ngăn Modul:

  • C- Ngăn dao cách ly.

  • F- Ngăn cầu dao kết hợp cầu chì.

  • V- Ngăn máy cắt chân không.

  • D- Ngăn nối cáp.

  • De- Ngăn nối cáp có dao tiếp địa.

  ▪ SafePlus được thiết kế theo các tiêu chuẩn IEC: 62271-105, 62271-100.

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

namphuongkd21

ABB

 • TỦ TRUNG THẾ RMU HÃNG ABB

  TỦ TRUNG THẾ RMU HÃNG ABB

  SafePlus là dạng tủ nhỏ gọn sử dụng trong mạch vòng của mạng điện phân phối trung thế, thiết bị đóng cắt sử dụng cách điện SF6.

  ▪ SafePlus có thể cung cấp 2, 3 hoặc 4 cấu hình tiêu chuẩn với thiết bị phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

  ▪ Các cấu hình tủ tiêu chuẩn: DeF, CCF, CCCF, CCFF, CCC, CCCC, DeV, CCV, CCCV, CCVV.

  ▪ SafePlus  có cấu hình linh hoạt tuỳ theo sự ghép nối các ngăn modul C, F, V, D. GENERAL

  ▪ Chức năng của ngăn Modul:

  • C- Ngăn dao cách ly.

  • F- Ngăn cầu dao kết hợp cầu chì.

  • V- Ngăn máy cắt chân không.

  • D- Ngăn nối cáp.

  • De- Ngăn nối cáp có dao tiếp địa.

  ▪ SafePlus được thiết kế theo các tiêu chuẩn IEC: 62271-105, 62271-100.

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng